Blog je sestavni del razstave SpLoščena Slovenija
(na ogled je bila januarja 2007 v Savinovem likovniem salonu Žalec, med 12. in 16. junijem v dopolnjeni obliki in z novimi deli v Galeriji Alkatraz na Metelkovi, kasneje pa še v Pekarni - Maribor).

Namen razstave je bil skozi vizualno umetnost problematizirati nekatere vidike današnjega (takratnega) družbenega in predvsem političnega stanja v Sloveniji. Z različnimi likovnimi postopki sem se navezoval na aktualne teme. Po eni strani je bila torej razstava družbeno angažirana, po drugi strani pa je reinterpretirala nekatere že klasične prijeme v likovni umetnosti (npr. monokromno slika in nizanje podob). Dvojno možnost branja (torej aktualnopolitično IN likovno) nakazuje že naslov.